На ливадама и пашњацима расту зељасте биљке и живе ситније животиње.
У потрази за храном повремено долазе и крупније животиње.

Ливаде су природна станишта која одржава човек.
Људи косе траву са ливада и слажу у пластеве. Тако осушену траву (сено) користе за исхрану домаћих животиња.
Пашњаци су станишта на којима пасе стока.
Пашњаци се не косе јер их животиње (краве, овце) пасу и тако одржавају.

Ливаде и пашњаци су значајни за исхрану домаћих животиња.
Од домаћих животиња људи имају многобројне користи

200px-Luesse_Wiese2

Ливада и пашњак презентација

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s