КАКО МОЖЕМО ПОМОЋИ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У УЧЕЊУ?

Дисграфија

Дискалкулија

Дислексија

Када мотивација постане превише слаба

Многим ученицима са сметњама у учењу недостаје мотивација. Мотивација ствара енергију и када она постане преслаба, радост и ентузијазам често недостају. То не утиче само на одређени предмет у школи, већ на дететову укупну животну ситуацију. Када доживљавају мање радости и задовољства, негативни афекти играју  главну улогу. Није необично да негативне мисли о себи потпуно надвладају.Да бисмо били способни да одржимо мотивацију, неопходан је истински осећај успеха. Докле год дете има тај осећај, оно је свесно своје компетенције а не само својих ограничења. Жеља да се настави са учењем расте.

Важно је да ученик буде мотивисан да успешно заврши своје задатке. Ако је то проблем, задатак би требало да буде толико кратак да не постоји ризик од неуспеха. У супротном, ученик ће развити „лошу навику“ да почне са ометајућим активностима чим се мало умори, сусретне са потешкоћом или изненада изгуби интерес.

Развијање мотивације захтева од ученика да увежбавају снагу своје воље. Недостатак мотивације често потиче од ниског самопоуздања. Ако они имају негативну слику о себи, неопходно је почети тако што ћемо повећавати њихово поверење и самопоуздање. Ако ученик има јако уверење да ће увек доживети неуспех, од највеће је важности да се супротставимо тој идеји са позитивнијим сликама.

   Ученици се не развијају нити много уче из сталног неуспеха. Они тако само уче како да избегну оно што им је тешко и понижавајуће. Учитељи и родитељи могу много тога да ураде да би повећали ниво мотивације. Морате запамтити да су ти ученици често ментално крхки и да им је потребно много подизања самопоуздања пре него што ће технике које ћемо навести почети да делују. Циљ је помоћи да се развије став „ја то могу“, јер је такав став основа за успех.

Стратегије за побољшавање мотивације:

·                Увек се ослањајте на претходно знање, то значи да заиста треба да разумете где се ваш ученик академски налази.

·                Подрудите се да препознате и похвалите СВЕ напоре и покушаје ученика да се поправи. Пружајте му много вербалних и невербалних подстицаја.

·                Омогућите прилике за вршњачко менторство, другарство, развој социјалних вештина и заједничко учење кад год се укаже прилика за то.

·                Користите графичке организаторе да помогну ученику.

·                Пружите непосредан фидбек за рад на задатку, завршавање задатка, солидан труд и показано побољшање у свакој прилици.

·                Подстичите самосталност и у свакој прилици пружите позитиван фидбек када ученик добро ради самостално.

·                УВЕК се фокусирајте на ученикове способности а НЕ на неспособности.

·                Дајте детету прилику да вам пружи повратну информацију, нека вам он/она каже зашто мисли да сте задовољни са њим/њом.

·                Увек пружајте прилике, током целог дана, у којима ће ученик доживети успех.

Запамтите, доследност у приступу ће помоћи у измени нежељеног понашања (недостатка мотивације), ваше време и стрпљење ће се исплатити и полако али сигурно ваш ће труд бити награђен. Останите позитивни!


Акомодација ученика са сметњама у учењу у оквиру учионице

Подучавање ученика са сметњама у учењу у свим ситуацијама у учионици је заиста изазовно. И учитељи у редовним и учитељи у специјалним школама траже акомодације које унапређују учење и вођење разреда ученика хетерогених способности.

Важно је пронаћи акомодације које је разумно тражити од учитеља да примењују у свим ситуацијама у учионици.

Следеће акомодације делују разумно и обезбеђују оквир за помоћ ученицима са проблемима у учењу да би могли да постигну успех у редовном и у специјалном школовању.

Прилагођавање материјала

Ученици проводе велики део школског дана у интеракцији са материјалима. Већина наставних материјала даје наставницима мало упутстава за подучавање разреда ученика који уче различитим темпом и на различите начине. Овај одељак бави се акомодацијама које подстичу учење разноликих ученика. Често, волонтери и ученици могу помоћи да се развију и примене различите акомодације. Прилагођавање материјала укључује следеће:

1.              Користите диктафон. Многи проблеми са материјалом везани су за тешкоће у читању. Диктафон је често одлично средство за превазилажење овог проблема. Упутства, приче и одређене лекције могу бити снимљени на траку. Ученик може изнова преслушавати снимак да би јасно разумео упутства или концепте. Такође, у циљу побољшавања вештине читања, ученик може у себи читати речи онако како су оне снимљене на траци.

2.              Разјасните или поједноставите писана упутства. Нека упутства писана су у виду пасуса и садрже много јединица информација. То може бити поразно за поједине ученике. Наставник може подвући или истаћи важне делове упутства. Прерађивање упутстава, такође, често може бити од помоћи.

3.              Прикажите мању количину посла. Учитељ може вадити стране из радних свезака и материјала да би ученицима који постају забринути кад виде колико морају да ураде, презентовали више мањих задатака. Ова техника спречава ученика да прегледава читаву радну свеску, текст или материјал и да се потом обесхрабри због количине посла који треба да обави. Такође, учитељ може смањити обим рада уколико му делује преобимно.

Нпр., учитељ може тражити од ученика да уради само непарне задатке или само задатке поред којих му он стави звездицу, или му може дати одговоре на неколико задатака а тражити од ученика да реши остале. На крају, наставник може поделити радни лист на делове и упутити ученика да уради одређени део. Радни лист се лако може поделити цртањем хоризонталних линија и писањем речи „почни“ и „стани“ унутар сваког дела.

4.              Блокирајте друге стимулусе. Ако ученика лако ометају визуелни стимулуси на пуном радном листу, може се користити празан лист папира да се прекрију делови странице на којима се тренутно не ради. Такође се могу користити маркери да би се потпомогло читању, а прозори исечени у папиру могу се користити за приказивање појединачних задатака из математике.

5.              Истакните битне информације. Ако адолесцент може читати текст из уџбеника али има проблем у проналажењу битних информација, наставник му их може истакнути коришћењем маркера.

6.              Лоцирајте место у потрошном материјалу. У потрошном материјалу који захтева секвенционално напредовање (као што су радни листови), ученик може исећи доњи десни угао страница које су завршене. Када су све завршене странице тако исечене, ученик и наставник могу одмах пронаћи страницу коју треба прегледати или урадити.

7.              Обезбедите додатне активности за вежбање. Неки материјали не садрже довољно вежбања, потребних да би се овладало датом вештином, ученицима са сметњама у учењу. Учитељи тада морају обезбеђивати додатни материјал за вежбање. Препоручене вежбе укључују едукативне игре, активности учења са вршњацима, материјале за вежбање самокорекције,  компјутерске програме или додатне радне листове.

8.              Обезбедите речник термина из садржаја. На вишем нивоу, специфични језик делова садржаја захтева пажљиво читање. Ученици често имају користи од речника термина везаних за садржај.


Акомодације које се тичу интерактивног подучавања

Задатак задобијања пажње ученика и њиховог упошљавања у одређеном временском периоду, захтева много учитељских и менаџерских вештина. Подучавање и интеракције требало би да обезбеде успешна искуства учења за сваког ученика. Неке од акомодација које подспешују процес интерактивног подучавања су:

1.              Користите експлицитне процедуре подучавања. Многи материјали у себи не садрже наговештаје за употребу експлицитних процедура поучавања, тако да учитељи морају адаптирати материјал да би укључили ове процедуре. Учитељи могу укључити експлицитне кораке поучавања у лекције које предају (тј. демонстрирајте вештину, обезбедите вођену вежбу, понудите корективни фидбек, задајте самостално вежбање, пратите вежбање и на крају направите ревизију)

2.              Понављање упутстава. Ученицима који имају тешкоће у праћењу упутстава често помаже ако од њих тражимо да понове упутства сопственим речима. Ученик може поновити упутства другу из клупе ако је наставник  заузет.

Следеће сугестије могу помоћи ученику да схвати упутства:

(а) ако се упутство састоји из неколико корака, раставите упутство на мање делове;

(б) упростите упутства дајући један по један део и пишући сваки део на табли упоредо са изговарањем на глас;

(в) када користите писана упутства, уверите се да ученици могу да прочитају и разумеју речи као и да разумеју смисао реченица.

3.              Држите се дневних рутина. Многи ученици са проблемима у учењу имају потребу за структуром дневих рутина да би знали шта треба да ураде и да би урадили оно што се од њих очекује.

4.              Обезбедите копију бележака са предавања. Наставник може дати копију бележака ученицима који имају тешкоће у хватању бележака током предавања.

5.              Обезбедите ученику графички организатор. Главне црте, нацрт, дијаграм или празну мрежу можете дати ученику да попуњава током предавања. То помаже ученику да усмери пажњу на слушање кључних информација и увиди односе међу концептима и информацијама које су са њима повезане.

6.              Користите инструкције корак по корак. Нова или компликована информација може се представити у виду малих секвенционалних корака. То помаже ученицима са ограниченим предзнањем који требају експлицитно подучавање или подучавање део-до-целине.

7.              Симултано комбинујте вербалне и визуелне информације. Вербална информација може се и визуелно представити (нпр. на дијапројектору или на наставним листићима).

8.              Пишите кључне ствари или нове речи на табли. Пре предавања наставник може написати нове речи или кључне ствари на табли.

9.              Направите балансиран однос између предавања и активности. Треба се потрудити да се направи баланс између усменог предавања са визуелним информацијама и активности у којима учествују ученици. Такође треба наћи равнотежу између рада у великој групи, рада у малим групама и индивидуалних активности.

10.          Користите мнемоничку инструкцију. Мнемоничка средства могу се користити да би се помогло ученицима да запамте кључне информације (нпр. памћење почетних слова речи код набрајања) или кораке у стратегији учења.

11.          Ставите акценат на свакодневну ревизију. Свакодневна ревизија претходно наученог или претходних лекција може помоћи ученицима да повежу нове информације са претходним знањем.


Прилагођавање учениковим способностима

Ученци се знатно разликују по својим способностиима у различитим видовима показивања  знања. Нпр. ученици се разликују по својој способности да усмено одговарају, учествују у дискусији, пишу слова и бројеве, пишу саставе, цртају објекте, раде у бучном окружењу и читају, пишу или говоре брзим темпом.

Осим тога, ученици се разликују по својој способности да обрађују информације представљене у визуелном или аудитивном облику.

Следеће акомодације које се тичу начина примања и изражавања знања могу се користити да би се побољшала ученикова перформанса:

1.              Промените вид одговарања. Ученицима који имају тешкоће са финим моторним одговорима (као што је рукопис), вид одговарања може бити промењен у подвлачење, бирање између вишеструких понуђених одговора, разврставање или обележавање. Ученицима који имају проблем са фином моториком може се дати више места за писање одговора на радним листовима или им се може дозволити да одговарају на индивидуалним таблама.

2.              Обезбедите нацрт предавања. Нацрт помаже неким ученицима да успешно прате лекцију и праве добре белешке. Осим тога главне црте помажу ученицима да виде организацију материјала и постављају питања на време.

3.              Охрабрујте употребу графичких организатора. Графички организатори подразумевају организовање материјала у визуелни формат.

4.              Ставите ученика да седи близу наставника. Ученике са проблемима пажње можете ставити да седе близу наставника, табле или у радни део који је удаљен од ометајућих звукова, материјала или предмета.

5.              Охрабрујте употребу свеске задужења или календара. Ученици могу користити календаре да бележе када треба да предају радове, наводе активности везане за школу, бележе датуме контролних и писмених задатака и праве распоред школског рада.Ученик може са стране у свесци задужења направити посебан део или календар за бележење домаћих задатака.

6.              Смањите количину преписивања укључивањем информација или активности на наставним листићима или радним листовима.

7.              Научите ученике да окрену свеску у линије вертикално на математици. Свеска у линије може се окренути ветикално да би се помогло ученицима да пишу бројеве у одговарајућим колонама кад раде израчунавања задатака из математике.

8.              Користите знакове да обележите битне ставке. Звездице или тачке могу обележити питања или активности која носе већу тежину при оцењивању. То помаже ученицима да правилно распореде време током теста или завршавања радова.

9.              Направите хијерархијске наставне листиће. Учитељ може направити наставне листиће са задацима поређаним од најлакшег до најтежег. Почетни успех помаже ученику да почне да ради.

10.          Дозволите употребу помоћних средстава. Ученику се могу дати колоне са словима и бројевима да им помогну у правилном писању. Дозволите употребу помоћних средстава. Штапићи, жетони, и дигитрони помажу ученику у рачунању онда када су већ разумели математичке операције.

11.          Изложите примере радова. Примери урађених радова или задатака могу се дати ученику да би испунио очекивања и план у складу са њима.

12.          Користите заједничко учење. Учитељ може правити парове ученика различитих способности да ревидирају своје белешке, уче за тест, читају наглас једно другом, пишу приче или изводе лабораторијске експерименте. Такође, партнер може читати задатке из математике ученику са проблемима у читању да би их он затим решио.

13.          Охрабрујте дељење бележака. Ученик може користити индиго при хватању бележака које ће затим давати одсутним ученицима или ученицима са проблемима у учењу. То помаже ученицима који имају тешкоће у хватању бележака да се концентришу на предавање.

14.          Користите флексибилно време рада. Ученици који раде полако могу добити додатно време да ураде писмене задатке.

15.          Омогућите додатну вежбу. Ученицима је потребна различита количина вежбе да би овладали одређеном вештином или садржајем. Многи ученици са проблемима у учењу имају потребу за додатном вежбом да би добро савладали градиво.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s