Бесплатни уџбеници за наредну 2015/2016. школску годину

Standard

Драги родитељи,

Данас је стигао допис из Школске управе у вези бесплатних уџбеника.

Копиране анкете за родитеље су данас већ подељене ученицима, али ако сматрате да и Ви имате право на доделу, потребан формулар ћете пронаћи у прилогу.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  ће у оквиру пројекта ,,Бесплатни убеници за 2015/2016. годину”  обезбедити бесплатне уџбенике за један део ученичке популације.

Свесни тешке економске ситуације са једне стране, а ограничени средствима из буџета са друге стране, одлучили смо да уџбенике добију социјално угрожени ученици свих разреда основне школе. Законом о буџету Републике Србије за  2015. годину планирана су средства за набавку бесплатних уџбеника  у износу од 600 милиона динара.

Прелиминарна планирана расподела средстава по ученику у зависности од разреда и материјалног статуса  дата је у наставку:

РАЗРЕД                         ПРВА ГРУПА (15% ученика у РС)

I – IV                              4000 динара

V – VI                            6000 динара

VII – VIII                         8000 динара

ДРУГА ГРУПА  (8% ученика РС)

I – IV                              2000 динара

V – VI                            3000 динара

VII – VIII                         4000 динара

Рок за пријављивање на нивоу школе је 13. март 2015. године за све ученике који ће у школској 2015/2016. години похађати од другог до осмог разреда.

За будуће прваке  пријављивање ће се обављати приликом уписа.

Потребно је да нагласити да:

Родитељи попуњавају  понуђену анкету и враћају је управи школе  СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ.

ПРИЈАВА ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Рок за враћање анкете је 12. март 2015. године, пошто је крајњи рок за школу 13. март 2015.  Након тога се попуњава табела која се шаље Школској управи.

Молим родитеље да се придржавају  поменутог рока.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s