E- twinning у Србији

Standard

Недавно је у Србији представљена нова платформа за учење Е-twinning која је своју основу пронашла у ИКТ (инфорамционо-комуникационе технологије)  у функцији наставе и учења. Шта је то и на ком принципу се базира, како се користи, ко може то да користи… и на још многа питања везана за овај пројекат даје видео снимак  са информативног дана одржаног 12. 02. 2015. године.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s